Juhani Tiitinen 304

Olen eläkkeellä oleva harjavaltalainen kuntayhtymän johtaja. Opiskelin vuosina 1974-1978 Tampereen yliopistossa suorittaen sosionomin ja verohallintonotaarin tutkinnot. Viimeiset 38 vuotta työskentelin perusterveydenhuollon johtotehtävissä Keskisessä satakunnassa.Valtuutettuna ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana olen ollut Satakunnan erikoissairaanhoidon kuntayhtymässä vuodesta 1997.Satakunnan Sydänpiirin puheenjohtajana olen ollut vuodesta 2017Asemajääviyden vuoksi en ole voinut osallistua oman kaupunkini, Harjavallan luottamustehtävien hoitamiseen lukuun ottamatta kaupunkienemmistöistä Kiinteistö Oy Harjavallan vuokrataloa, jonka puheenjohtajana olen toiminut vuodesta 1982.Perheeseeni kuulu vaimo ja kaksi pesästä lentänyttä tytärtä. Papan arkea ilahduttavat lisäksi kolme terhakasta lastenlasta. Pojat ovat 7, 4 ja puolitoista vuotta.Harrastuksiini kuuluu luonnossa samoilu, mökkeily sekä kalastus ja metsästys.MINULLE TÄRKEÄÄLähellä ihmistä annettavat laadukkaat sosiaali-ja terveydenhuollon palvelutperustana tulee olla nykyisen palveluverkon toiminnan turvaaminen sekä palveluketjujen kehittäminen perustason ja erikoistason palvelujen välillä. Vaikuttavin ja pitkällä tähtäimellä edullisin tapa on rakentaa hyvinvointikeskuksiin moniammatillinen hoitotiimi palvelemaan arjen ongelmissa. Hyvinvointikeskuksissa tulee saada myös erikoispalveluja, jotka voidaan toteuttaa osaksi etäyhteyksillä. Teknologia ja digitaaliset ratkaisut eivät saa kuitenkaan heikentää fyysisten palvelujen saamista.Myös sote-toimen tukipalvelujen rooli tulee huomioida tärkeänä osana laadukkaiden palvelujen tuottamisessa.Järjestöt ja vapaaehtoistyö osaksi hyvinvointipalvelujaSosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamat palvelut, kuten neuvonta, ehkäisevä toiminta sekä vertaistuki tulee saada hyvinvointialueen käyttöön.Riittävä ja osaava sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen henkilöstöHyvinvointialueen menestyminen ja kilpailukyky edellyttää osaavaa henkilöstöä sekä täysin uudenlaista johtamiskulttuuria. Työhyvinvointiin tulee kiinnittää erityinen huomio. Työn vaativuuteen perustuvaa palkkausjärjestelmää tulisi kehittää niin, että se nykyistä paremmin ottaisi huomioon työn henkisen ja fyysisen rasittavuuden.