Kuntavaaliehdokkaat 2021

Tiitinen Juhani E
Rosendahl Tapio
Pulkkinen Erkki K
Rauta Markku T
Vajavaara Tarmo T
Tuomela Pirjo-Riitta
Salomäki Lassi R J
Ketola Tuija
Nummikari Reijo S
Salomäki Matti
Mäntynen Kaj-Mikko Untamo
Saarinen Kirsi Maarit
Lajunen Tapio
Paavisto Iiris
Huppunen Olli-Pekka
Kuusisto-Länsineva Maija Kreetta
Hakala Vesa Kristian
Paavilainen Anne Kaarina
Kauramäki Kai Aatos
Nurmi-Pentikäinen Pia Julia
Luotola Teuvo Antero
Puutio Heidi
Tikka Sami
Suutari Tero
Siitonen Petri
Peltokorpi Jaana
Aho Teemu
Hämäläinen Merja
Puonti Seppo
Eloranta Ilpo
Lukka Timo